Fantasy

Jak powstaje świat fantasy?

Fantastyka to jeden z ciekawszych gatunków literatury. Istnieje wiele dobrych dzieł, które są czytane i drukowane na całym świecie. Ich twórcy włożyli w nie sporo energii i czasu. Musieli stworzyć od podstaw cały świat, w którym później osadzona była fabuła ich dzieł. Czasami działali z pomocą bliskich osób, a innym razem w pojedynkę.

Tworzenie świata fantasy to ogromne przedsięwzięcie. Niektórzy autorzy wykorzystują w tym celu część elementów realnego świata. Zazwyczaj są to gatunki roślin, zwierząt, a także sam człowiek. Oczywiście niejednokrotnie pojawiają się obok niego pozostałe istoty rozumne, które albo są wytworem wyobraźni autora, albo pochodzą z legend i opowieści ludowych. Także materia nieożywiona zazwyczaj przypomina tą, którą można spotkać na Ziemii bądź innych znanych nam planetach. A skoro już mowa o kosmosie, to także i on nierzadko jest tożsamy z tym, który znany jest ludziom albo przynajmniej zbudowany jest w sposób nieco podobny do niego.

Przed autorem stoi więc na początku wybór, dotyczący tego, co będzie odwzorowywał z rzeczywistości, co zaczerpnie od innych autorów, a co doda od siebie. Zazwyczaj ten ostatni element to przynajmniej ukształtowanie lądów oraz to, co na nich się znajduje. Przyjmijmy to za minimum. Oczywiście mogą być na nich elementy zaczerpnięte skądinąd, ale sam ich układ pochodzi od autora. Każdy kontynent, wyspę czy morze trzeba ponazywać. Na każdym lądzie należy umieścić jakieś formy życia. Tutaj zaczyna się świetna zabawa.

Mamy więc jakiś kontynent. Mamy już wizję, jakie istoty będą go zamieszkiwać. Potrzeba jednak więcej konkretów. Jakie są te istoty? Jak się nazywają, jakie noszą imiona? Skąd się wzięły? Jaka jest ich historia? Poza tym częstym zabiegiem autorów fantastyki jest także wymyślanie języków albo przynajmniej systemów pisma, którymi porozumiewają się istoty opisywane na kartach książki.

Nie mniej wysiłku wymaga od autora zestawienie różnych gatunków roślin oraz zwierząt, a także form materii nieożywionej. Wszystko musi mieć jakąś logikę. Najczęściej autorzy wzorują się tutaj na ziemskim rozmieszczeniu gatunków, na tym, jak klimat rozkłada się na naszej planecie oraz na przeróżnych prawach fizyki, które można na niej zaobserwować.

Dużo? Nie dla kogoś, kto się tym pasjonuje. Pisarze fantasy mają głowy pełne pomysłów i nie można ich posądzić o brak kreatywności czy lenistwo. Przynajmniej tych, którzy tworzą z pasją i potrafią zapalić nią swoich czytelników. Prawdziwi pisarze tego gatunku potrafią stawić czoło wyzwaniu stworzenia świata, który będzie stanowił bazę dla ich dzieł literackich. Świata, który musi być bardzo szczegółowo opracowany i niemalże perfekcyjny w swoich detalach.

Similar Posts